Църковни събирания за месец октомври 2020

Църковни събирания 

на ЕМЕЦ-Свищов 

ОКТОМВРИ 2020
Събота, 3. октомври от 10:00 ч.:


СЕДЕМНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА
Богослужение със Св. Причастие

Библейски текстове:

Изход 17:1-7; Псалм 78:1-4, 12-16;

Послание към филипяни 2:1-13;

Евангелие според Матей 21:23-32


Събота, 10. октомври от 10:00 ч.:


ОСЕМНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА
Богослужение със Св. Причастие

Библейски текстове:

Изход 20:1-4, 7-9, 12-20; Псалм 19;

Послание към филипяни 3:4б-14;

Евангелие според Матей 21:33-46
Събота, 17. октомври от 10:00 ч.:


ДЕВЕТНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА
Богослужение със Св. Причастие

Библейски текстове:

Изход 32:1-14; Псалм 106:1-6, 19-23;

Послание към филипяни 4:1-9;

Евангелие според Матей 22:1-14Събота, 24. октомври от 10:00 ч.:


ДВАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА
Богослужение със Св. Причастие

Библейски текстове:

Изход 33:12-23; Псалм 99;

Първо послание към солунци 1:1-10;

Евангелие според Матей 22:15-22
За среща с пастора:

тел. 0899/849099 – п-р Владимир Железов

Няма коментари:

Публикуване на коментар